سوئیچ (اندازه‌گیری نقطه‌ای)

 • دارای تاییدیه برای صنایع کشیتی‌سازی و حفاظت انفجاری
 • جریان و ولتاژ سوئیچ بالا
 • رنج دمای سیال -52 تا +240 درجه سانتیگراد
 • رنج فشار گسترده از -1 تا +35 بار
 • تا 4 خروجی سوئیچ قابل تعریف توسط کاربر: کنتاکت N/O، کنتاکت N/C، کنتاکت چنج اور، و کنتاکت پایدار
 • سنسور دما/سوئیچ دما موجود است
 • اندازه گیری سطح به واسطه فلوت (Float) و کنتاکت
 • ولتاژ سوئیچ بالا (تا 230 ولت AC/DC)
 • انواع کانکشن‌های الکتریکی و فرآیند
 • طراحی کامپکت
 • رنج دما وسیع برای سیالات از -52 تا +240 درجه سانتیگراد
 • طول لوله تا 4 متر
 • استاندارد حفاظتی بالا IP68
 • موجود با سنسور انتخابی Pt100، Pt1000 یا سوئیچ دما
 • دارای تاییدیه برای کشتی سازی و مناطق انفجاری
 • تا 5 خروجی سوئیچ قابل تعریف توسط کاربر: کنتاکت N/O، کنتاکت N/C، کنتاکت چنج اور، و کنتاکت پایدار