کدورت (تربیدیتی)

 • رنج اندازه گیری خاص قابل تنظیم در نرم‌افزار setup program
 • انتخاب نمایش اعداد بزرگ، گراف بار و نمایش روند
 • امکان کالیبراسیون تک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای
 • سابقه کالیبراسیون
 • روش اندازه گیری اپتیک
 • رنج اندازه‌گیری 0 تا 4000 NTU کلی
 • انتقال مقدار اندازه‌گیری‌‍شده دیجیتال و امن
 • دقت اندازه گیری بالا حتی در میزان کدورت پایین
 • سنسور دمای داخلی
 • زمان پاسخ کوتاه
 • کالیبره سنسور در کارخانه
 • استاندارد حفاظت IP68
 • دمای بهره برداری 0 تا 50 درجه سانتیگراد
 • نمایش اطلاعات با استفاده از JUMO AQUIS 500 RS، JUMO AQUIS touch S و P، و JUMO mTRON T