اندازه‌گیری، کنترل و سیستم اتوماسیون

 • پایش فرآیند برای تا 30 ماژول ورودی/خروجی
 • رابط اترنت (Ethernet) با وب سرور داخلی
 • 1 رابط USB
 • پایش 64 مقدار لیمیت
 • PLC مطابق با استاندارد IEC 61131-3 (CODESYS V3.5)
 • سرور OPC (CODESYS V3.5)
 • 9 برنامه مجزا
 • 2 رابط فیلد باس
 • ماژول math & logic
 • کانکشن RJ45 جلوی دستگاه
 • تعویض آسان ماژول‌های ورودی/خروجی
 • حافظه RAM دارای باتری دائمی
 • ساعت دقیق
 • بدنه فلزی مستحکم
 • تغذیه ولتاژ بهره‌برداری
 • سیم‌کشی سریع سیستم باس و ولتاژ بهره‌برداری به لطف کانکشن‌ ماژول ساده