کنترلر تک کاناله

  • چنج اوور ست پوینت
  • عملگر شیب (Ramp)
  • 2 لیمیت کامپرتور
  • عملگر تایمر
  • خودتنظیمی
  • شمارنده سرویس
  • تنظیمات سریع و آسان با نرم‌افزار setup program
  • رابط RS485 (آپشن)
  • پارامترهای user level قابل برنامه‌ریزی
  • امکان ایجاد تاخیر در روشن‌شدن