نمایشگر

 • نمایش و نگهداری مقادیر min/max در حافظه
 • عملگر نگهدارنده
 • عملگر کالیبره برای مصارف وزن‌کشی
 • خطی‌سازی سفارشی
 • عملگر تایمر
 • پایش 4 limit value
 • قابلیت ST code (انتخابی)
 • عملگر math & logic (انتخابی)
 • اتصال سیم آسان و سریع
 • خروجی آنالوگ (انتخابی)
 • رابط RS485 (انتخابی)
 • ورودی دیجیتال و آنالوگ اضافی از طریق رابط RS485
 • نمایش واحدهای mg/l، pH، mV، μS/cm
 • قابل تنظیم برای رنج‌های اندازه گیری خاص با نرم‌افزار setup program
 • امکانات نمایشی: نمایش بزرگ اعداد، گراف بار، نمایش ترندها
 • انجام کالیبراسیون تک نقطه‌ای و 2 نقطه‌ای
 • حافظه سابقه کالیبراسیون